первой

              

Оюна Батуева "Краса России" гэhэн мурысоондэ табадахи hуури эзэлhэн, "Miss Asia Pacific World" гэhэн мурысоонэй арбан илагшадай тоодо ороhон дангина басаган.

 5RqtVn2NduU.jpg